• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gammelstilla-Bredmossens domänreservat

Vägbeskrivning

Av denna yta utgör 142 hektar land och 28 hektar är vatten. Dessutom består naturreservatet av 21 hektar skog. Ett antal anordningar finns också på plats, såsom informationstavla, parkering och en eldstad för besökare att använda.

Gammelstilla-Bredmossens naturreservat är en nästan helt opåverkad våtmark med rikt och varierat fågelliv. Bredmossen är klassad som en av länets förnämsta fågelmyrar och området är populärt för fågelskådning och vandring längs stigen.

Våtmarken i reservatet består av en kupolformad mosse med en tydlig höjdpunkt i söder. I norr finns plana kärr och vid sjön Övre Dammen finns strandområden. Mossen i söder domineras av risvegetation medan kärrens växtlighet består av trådstarr, pors och dyfräken.

Besökare som vill tälta längs med vandringsleden är välkomna att göra det, men eldning är endast tillåtet i den iordningställda eldplatsen. En karta över området finns tillgänglig för besökare.

Information
Parkering
Eldstad