• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Gåseviks naturreservat

Vägbeskrivning

Gåseviks naturreservat är ett vackert och botaniskt rikt område som ligger i Lysekil kommun i Västra Götalands Län. Det här naturreservatet skapades den 9 juni 1974 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Området sträcker sig från Gåsevik till Kristineberg och har en total landyta på 1 hektar.

Trots sin lilla storlek har Gåseviks naturreservat flera olika växtmiljöer som kärr, högörtsfuktäng och torräng. Det är tack vare förekomsten av gamla snäck- och musselskal i jorden som många växter som trivs på kalkrika marker kan växa här. I den sydöstra delen av området finns en slåtteräng där loppstarr, knutört, saltstarr och granspira växer. Andra intressanta arter inkluderar korskovall, natt och dag, ängsnycklar, jordtistel, brudbröd, kärrvial och krissla. Det är till och med möjligt att hitta dvärglummer här.

Ängarna i Gåseviks naturreservat omges av hällmarker där ljung är den dominerande växten. Tyvärr är igenväxning ett problem som man försöker hantera genom bete och slåtter för att skydda de ovanliga växterna från att konkurreras bort.