• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gåsholmen

Vägbeskrivning

Gåsholmen är ett naturreservat beläget i Ekerö kommun i Stockholms län. Det är ett område på 27 hektar som förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturreservatet bildades den 7 maj 1945 och består av tre små öar: Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten.

Av de 27 hektarna är 4 hektar landyta, 23 hektar vatten och 3 hektar skog. Det är alltså främst vatten som utgör området. Gåsholmen är känt för sin unika natur och är ett populärt utflyktsmål för både boende i närheten och turister.

Som naturreservat är området skyddat från exploatering och förstörelse. Det ger också möjligheter att bevara och studera det rika djur- och växtliv som finns i området. Besökare uppmanas att ta hänsyn till naturen och dess invånare genom att följa de regler som gäller för att bevara området.