• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gassbo

Vägbeskrivning

Gassbo är ett naturreservat i Hylte kommun i Hallands län. Det skapades av Länsstyrelsen i Hallands län den 26 oktober 2005 och har en landyta på 19 hektar. Av dessa är 17 hektar skog, där bokskogen är den mest framträdande och har höga naturvärden. I skogen har det hittats ett stort antal rödlistade arter, vilket gör Gassbo till ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald.

I Gassbo kan besökare njuta av en relativt orörd miljö med gamla träd och småkullig terräng som sluttar ner mot Gassboån, som rinner ut i sjön Stora Färgen. För att underlätta besöken finns det anordningar som information och parkering.

Terrängsvackor i Gassbo har löv- och blandsumpskog, och det finns inslag av olikåldrig asp, björk, klibbal, gran, tall och ek. Naturen i Gassbo är en av de mest orörda i området, vilket gör det till en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald.

Information
Parkering