• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Germandön

Vägbeskrivning

Germandön är en ö i Luleå skärgård som är känt för sitt naturreservat. Reservatet är ett av de största i Luleå och sträcker sig över en yta av 320 hektar. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och inrättades den 31 mars 2005.

Naturreservatet består till största delen av gamla granskogar. Det finns även tall, sumpgranskog och lövkärr på ön. Skogen runtomkring reservatet påverkas dock starkt av modern skogsbruk. Inom reservatet finns sällsynta och hotade lav- och svamparter som ostticka, ullticka och vulkanlav.

Granar dominerar i större delen av reservatet och i de sumpigare skogarna är de gamla granarna rikligt draperade med hänglavar. Längs strandkanten finns en badstrand och innanför den växer tallskog på den sandiga marken. Längre norrut finns en långgrund blockstrandäng med många intressanta växtarter som gultåtel, strandglim och vattenmåra. Även den taggiga havtornsbusken med sina orangelysande, välsmakande bär kan hittas längs stranden.

Germandön är väl värt ett besök för den som är intresserad av natur och skogsmiljöer. Det är en plats som är rik på biologisk mångfald och en viktig del av Luleås skärgård.