• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Getaryggarna

Vägbeskrivning

Naturreservatet Getaryggarna är beläget i Uppvidinge kommun, Kronobergs län och består av 63 hektar landyta, varav 58 hektar utgörs av skog. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 9 oktober 2009.

Getaryggarna är ett starkt kuperat område och de två huvudbranterna går i nordsydlig riktning. Här växer barrblandskog, tall och björk. De äldsta träden sägs vara över 100 år gamla. I slänterna hittar man asp och sälg samt sumpskog och kärr.

För besökare finns en parkering i närheten av reservatet. Getaryggarna är ett värdefullt naturområde som lockar till friluftsliv och naturupplevelser.