• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gigtaberget

Vägbeskrivning

Gigtaberget är ett naturreservat som ligger i kommunen Åsele i Västerbottens Län. Reservatet skapades den 21/11/2008 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Gigtabergets storlek är 50 hektar och består enbart av landyta, varav 45 hektar utgörs av skog.

Den branta och svårtillgängliga sydsluttningen av Gigtaberget är känd för sin urskogsartade tallskog. Träd som är 300–500 år gamla är vanligt förekommande och deras solbelysta stammar är en attraktiv kläckningsplats för vissa insektsarter, inklusive den sällsynta reliktbocken.

Död ved är också rikligt förekommande i sluttningen av Gigtaberget. Det finns naturliga högstubbar och grova liggande stammar som ger liv åt arter som dvärgbägarlav och fläckporing.

Gigtaberget är ett viktigt naturområde som är väl värt ett besök för att uppleva den vackra urskogen och dess biologiska mångfald.