• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gillbergaskogen

Vägbeskrivning

Gillbergaskogen är ett naturreservat beläget i Säffle kommun i Värmlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 26 maj 2014. Reservatet täcker en yta på 27 hektar, varav 19 hektar utgörs av skog.

Den lövdominerade skogen i Gillbergaskogen är fuktpräglad och svårtillgänglig. Här finns gamla grovbarkiga träd, döende och döda träd samt död ved, vilket är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden i området. Reservatet har skapats för att skydda de krävande insekter och fåglar som lever i skogen.

Gillbergaskogen är ett viktigt inslag i landskapet och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Värmlands län. Här finns möjlighet att uppleva naturens skönhet och tystnad på nära håll. Reservatet är öppet för allmänheten, men på grund av den svårtillgängliga terrängen krävs det en viss försiktighet när man besöker området.