• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gillertjärn

Vägbeskrivning

Gillertjärn är ett naturreservat beläget i Säffle kommun i Värmlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, skapades den 22 maj 1982 och täcker en yta på 38 hektar. Av dessa är 36 hektar landyta medan resten utgörs av vatten. Reservatet består till största delen av skog, närmare bestämt 35 hektar av området utgörs av skog.

Gillertjärn är känt för sin rika flora och i synnerhet för förekomsten av idegran. Området ligger vid norra kanten av idegranens utbredningsområde i Sverige vilket gör platsen intressant. Reservatet bildades för att skydda detta bestånd av idegran och även för att bevara områdets särpräglade och unika vegetation.

Reservatet ingår även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. För besökare finns det anordningar såsom information och parkering tillgängliga. Gillertjärn är en plats som erbjuder en unik naturupplevelse och som är väl värd ett besök.

Information
Parkering