• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ginbergsängen

Vägbeskrivning

Ginbergsängen är ett 84 hektar stort naturreservat som ligger i kommunen Hagfors, Värmlands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 5 februari 1992.

Detta näs i Klarälvens dalgång var tidigare en bysamfällighet där kor och får betade, hö togs och mindre åkertegar fanns. På grund av de magra sandmarkerna gav dock inte jordbruket några större skördar och antalet brukare blev allt färre. Mellan 1940 och 1950 upphörde jordbruket helt.

Klarälvens strömmande vatten gräver sig ner i sedimentlagren och formar dalgångens karakteristiska näs, varav Ginbergsängen är ett exempel. Näsen förändras ständigt och älvens strömmar gräver sig in i näsets norra del och transporterar bort sand, mo och växtdelar. Materialet följer med älven och avlagras på nytt i näsets södra del där vattenströmmarna avtar.

Reservatet består av 54 hektar landyta, 30 hektar vatten och 48 hektar skog. Här finns även älvnäs med alsumpskog och sandstränder. Ett flertal gamla älvvallar kan ses inne i reservatet.

Reservatet bildades för att bevara ett av Klarälvens näs med karakteristiska ytformer, lövskogar av naturskogskaraktär och speciella strandmiljöer samt att bevara områdets rika flora och fauna. Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Besökare kan ta del av information om reservatet på plats. Ginbergsängen är en unik plats som bjuder på fantastiska naturupplevelser och är en viktig del av Sveriges naturarv.