• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Givorna

Vägbeskrivning

Givorna är ett naturreservat beläget i kommunen Norberg i Västmanlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län och grundades den 14 november 1963. Det täcker en yta på 2 hektar, bestående av både land och skog.

För den som är intresserad av växtlighet finns det många olika sorters blommor och buskar att utforska i området. Givorna består av två bergsbranter och mellan dessa finns en bäckravin. Här finns också två gamla nedlagda stenbrott.

Besökare till naturreservatet kan ta del av information om området på plats. Med sin mångfald av växtliv och naturliga skönhet är Givorna en viktig del av Västmanlands län och en viktig plats för bevarande av den biologiska mångfalden.

Information