• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gladarberget

Vägbeskrivning

Gladarberget är ett naturreservat beläget söder om samhället Hovsta utanför Örebro. Det är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Örebro kommun och det skapades den 15:e juli 2010. Reservatet omfattar en yta av 33 hektar och består helt av land. Av dessa 33 hektar utgör 32 hektar skog.

Skogen i Gladarberget är kuperad och innehåller många stora block. I skogen finns det gott om gamla och döda träd. I norra delen av reservatet växer en yngre skog med en hög andel lövträd, såsom björk, asp och enstaka ekar.

Örebro kommuns information om naturreservatet Gladarberget finns tillgänglig på kommunens webbplats och på Naturkartan. Som ett skyddat naturreservat är Gladarberget en viktig plats för att bevara den biologiska mångfalden i området.