• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Göksholm

Vägbeskrivning

Göksholm är ett naturreservat beläget i kommunen Örebro i Örebro Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 11 januari 2018. Naturreservatet är 117 hektar stort och består av 86 hektar landyta, 31 hektar vatten och 38 hektar skog.

Göksholmshalvön är rik på betesmarker och lövskogsområden med många gamla, grova ekar och andra ädellövträd. Det är just lövträden som är orsaken till att området skyddades. Att det funnits ekar, lindar och andra lövträd här under mycket lång tid, gör Göksholmshalvön till en populär boplats för en lång rad sällsynta och hotade arter.

För att underlätta för besökare finns det anordningar som information och parkering i naturreservatet. Göksholm är en plats som bjuder på en unik upplevelse för den som vill uppskatta naturens skönhet och bidra till dess bevarande.

Information
Parkering