• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gölsjömyren

Vägbeskrivning

Gölsjömyren är ett naturreservat som ligger i kommunen Ljungby i Kronobergs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 10 februari 1975. Det är 392 hektar stort, varav 389 hektar utgörs av landyta och 2 hektar av vatten. Inom reservatet finns även 133 hektar skog.

Gölsjömyren har bildats då en forntida större sjö har växt igen, och nu finns bara den lilla Gölsjön kvar mitt i reservatet. Norr om sjön finns skogklädda öar, medan större delen av myren omges av skogsklädda moränmarker. Här finns också hällmarker och i väster ligger en låg, vacker rullstensås.

I reservatet finns ett utsiktstorn som gör det enkelt att ta del av det rika fågellivet som finns här. Gölsjömyren består av både mossar och kärr. Mossarna får vatten endast från nederbörd, vilket gör dem fattiga på näring, medan kärren även får vatten från mark. Mossarna är plana men ligger ändå något högre än kärren. Det finns gott om små vattenhål eller gölar.

Kärren som omger myren kallas laggkärr och här växer bland annat ängsull, myrlilja, rosling, klockljung och pors. Särskilt intressant är att här även finns nordlig vitmossa (Sphágnum lindbérgii). På mossepartierna hittar man ljung, tuvdun och olika lavar och vitmossor. Starr- och sileshårarter ger myren dess gulbruna och röda färger.

Följande anordningar finns i naturreservatet: Fågeltorn, Information, Parkering och Rastplats. Gölsjömyren är en vacker och intressant plats för både natur- och fågelskådare.