• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gömsta äng

Vägbeskrivning

Gömsta äng är ett naturreservat beläget i Huddinge kommun, Stockholms län. Reservatet förvaltas av Huddinge kommun och skapades den 25 maj 1966. Med en storlek på 3 hektar består det av en landyta på 3 hektar, varav 2 hektar är skog.

Reservatet ligger på en sluttning ner mot Albysjön och innehåller en öppen ängsmark, en alstrandsskog, bergbranter och en lund med en rik flora. Bland de många växtarterna som finns i området kan man hitta trolldruva, murgröna, ormbär och vätteros.

Gömsta äng är ett populärt område för både naturvandrare och fågelskådare. Det är också en viktig livsmiljö för flera hotade arter av växter och djur. Tack vare dess unika flora och fauna har reservatet blivit en viktig del av regionens ekosystem.