• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gråen

Vägbeskrivning

Naturreservatet har funnits sedan den 9 april 1952 och är till för att skydda fågellivet på ön. Gråen är en konstgjord ö och i reservatets dammar och vallgravar trivs bland annat gråhäger och storskarv. För att värna om fågellivet råder beträdnadsförbud i reservatet från den 15 mars till den 1 augusti varje år.

I naturreservatet finns även anordningar för besökare, såsom information om ön och dess historia. Men för att skydda djurlivet på Gråen är det viktigt att följa de regler som gäller i naturreservatet.

Information