• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Granberget domänreservat

Vägbeskrivning

Granberget domänreservat är ett naturreservat beläget i kommunen Arjeplog i Norrbottens län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 januari 1997. Med en landyta på 88 hektar består reservatet till största delen av skogsmark, där 65 hektar är täckta av grandominerad skog.

På nordvästsluttningen av berget Kuottavaare kan man finna den bevarade skogen omgiven av myrmark och hyggen. Här är skogen frodig och rik på nedfallna döda träd, även kallade lågor. Flera arter av vedsvampar har påträffats i området, bland annat ostticka, rynkskinn och rosenticka.

På den norra sidan av vägen är marken på många platser blöt där vatten tränger upp till ytan, medan på södra sidan har skogen påverkats av plockhuggning av tall. Längre upp i sluttningen, mot reservatets södra gräns, tar björkarna över och bildar en fjällbjörkliknande skog.

Granberget domänreservat är ett viktigt område för biologisk mångfald och bevarande av skog. Här finns en unik miljö med rik flora och fauna som lockar till sig både besökare och forskare. Genom att skydda och bevara denna skogsmark säkerställer vi att den kan fortsätta att vara en naturlig resurs för framtida generationer.