• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Granhammarsbrännan

Vägbeskrivning

Granhammarsbrännan är ett naturreservat beläget i Kungsörs kommun i Västmanlands län. Naturreservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län, skapades den 22 december 1998 och har en storlek på 158 hektar.

Av dessa 158 hektar består naturreservatet av 146 hektar skog, vilket är en följd av en skogsbrand som härjade i början av 1900-talet. Skogsbranden har format den skog som växer här idag och skogen har sedan dess fått växa fram helt naturligt. Detta har resulterat i att det finns gott om döda trädstammar bland de nya träd som vuxit upp i området.

Förutom skogen finns det även en informationstavla i naturreservatet som ger besökarna en överblick över områdets historia och flora och fauna.

Som ett av Västmanlands län naturreservat är Granhammarsbrännan ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och en unik miljö att uppleva för besökare som vill utforska naturen.

Information