• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Granholmen

Vägbeskrivning

Granholmen är ett naturskönt område som utgör ett naturreservat i Norrbottens Län. Det är beläget i Kalix kommun och sträcker sig över en yta av 107 hektar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och grundades den 29 december 1997.

Ön har en landyta på 29 hektar, medan vattenytan sträcker sig över 78 hektar. Skogen på Granholmen är domineras av granar, men det finns också lövbårder längs stränderna och glest beskogade hällmarksområden. Skogen har behållit sin naturskogsstruktur då modernt skogsbruk inte förekommit på ön. Det finns fläckvis stora förekomster av liggande död ved i olika grovlek och nedbrytningsgrad.

Granholmen har två höjdpartier