• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grankullen

Vägbeskrivning

Grankullen är ett fantastiskt naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet är 54 hektar stort och består av en vacker lövrik granskog med naturskogskaraktär. Det är ett område med höga naturvärden och skapades officiellt den 15 juli 2017.

Grankullen förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och består av 54 hektar landyta, varav 36 hektar är skog. I norra delen av reservatet kan man hitta en fantastisk gammal grannaturskog med örtrika områden. Här kan man också finna orkidéer som jungfru Marie nycklar och spindelblomster.

Söder om vägen som går genom reservatet finns ett mer öppet myrområde med vackra gamla tallar som är närmare 300 år. Området är en riktig pärla för den som vill uppleva naturens skönhet på nära håll.

Grankullen är ett exempel på hur fantastisk naturen kan vara och hur viktigt det är att skydda den för kommande generationer. Naturreservatet är en skatt för alla som bor i Åsele kommun och Västerbottens län.