• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Granlandet

Vägbeskrivning

Granlandet är ett naturreservat som ligger i kommunen Gällivare i Norrbottens län. Reservatet skapades den 29 december 1997 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Med en storlek på 27117 hektar, varav 27040 hektar är landyta och 77 hektar är vatten, är Granlandet ett av de större väglösa områdena i Norrbottens skogsland.

Det som utmärker Granlandet är dess stora blöta myrar som gör området svårframkomligt. Trots detta är det en fristad för många fåglar, djur och växter som lever här. De lavrika skogarna erbjuder bra renbete och här finns de flesta av gammelskogens däggdjur och ett rikt fågelliv med bland annat tjäder, ripa, ugglor, hackspettar och myrfåglar.

Inte ens de större vattendragen har exploaterats av människan. Flottningen var troligen för besvärlig i de grunda och steniga åarna. Ändå har människor funnits här i långa tider. Förutom renskötsel har nybyggare slagit myrarna för att få foder. Härkmyran slogs ända in på 1960-talet. Några sjöar dikades ut och sänktes för att skapa mer fodermark.

Även om det inte finns många spår efter människans framfart i Granlandet, kan man här och där se spår av forntida rengärden, kåtor och offerplatser. Här finns också många hotade arter som alla är beroende av gammal skog, såsom rosenticka, lappticka, rynkskinn och många lavar.

Landskapet i Granlandet är småkulligt med enstaka högre berg. Kissalaki är det högsta berget, cirka 490 meter högt. Ett par åsar löper genom norra delen av Granlandet. Det finns ett tiotal olika myrtyper i området, varav många är blöta och svårframkomliga. Granlandet är en viktig fristad för många hotade arter och ett viktigt naturområde att bevara för framtiden.