• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gränseskogen

Vägbeskrivning

I Lindesberg kommun i Örebro län ligger naturreservatet Gränseskogen. Det är ett skyddat område som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Naturreservatet skapades den 20 juni 1996 och är 3 hektar stort.

Gränseskogen består av en urskogsliknande mossrik barrskog med högresta gamla träd och en mängd liggande stammar och död ved. Träden växer och dör, faller omkull och bryts sönder av insekter och svampar för att återgå till naturens oändliga kretslopp.

I naturreservatet finns det en informationstavla där besökare kan lära sig mer om området. Totalt består Gränseskogen av 3 hektar landyta, varav 2 hektar är skog. Det är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och en plats där besökare kan få uppleva en bit av den svenska naturen i dess ursprungliga form.

Information