• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gräsberget

Vägbeskrivning

Gräsberget är ett naturreservat beläget i Leksands kommun, Dalarnas län. Reservatet skapades den 16:e juni 1993 och förvaltas av kommunen. Det omfattar en yta på en hektar och består av gammal granskog på den vindskyddade och fuktiga nordsluttningen.

En stor del av Gräsbergets nordostsluttning har avverkats, men ett litet område med gammal skog finns kvar. Detta skyddades som ett kommunalt naturreservat år 1993. Områdets består av en hektar landyta och en hektar skog.

Inga spår av bränder har hittats i området, vilket förmodligen gör det till en brandrefugie där bränder sällan förekommer. Området har ett stort inslag av död ved, vilket gynnar vedsvampfloran.

Efter inventeringar i området har flera hotade eller särskilt hänsynskrävande arter hittats, inklusive ullticka, gränsticka, rynkskinn, luktticka, citronticka, doftskinn, rosenticka, stjärntagging, kötticka, violettgrå tagellav och lunglav. Man har även funnit orkidén knärot.

Bland häckande fåglar kan gärdsmyg nämnas. Gräsberget är ett viktigt naturområde som ger liv till ett flertal hotade arter.