• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grimsta

Vägbeskrivning

Grimsta är ett naturreservat som ligger i kommunen Stockholm, i Stockholms Län. Det är ett kommunalt reservat som förvaltas av Stockholms kommun och skapades den 16 november 2004. Reservatet är 320 hektar stort, varav 263 hektar är landyta och 57 hektar är vatten. Inom reservatet finns det 192 hektar skog, vilket gör det till en viktig plats för skogsbruk och bevarande av skogsekosystemet.

Grimsta naturreservat är en tätortsnära plats som erbjuder besökare möjligheten att vandra genom kuperade barrskogar, örtrika blandskogspartier och ädellövsdungar på slingrande elljusspår eller promenadstigar. Här kan man också njuta av den vackra sjön Grimstasjön, som är en viktig del av reservatet.

Reservatet är en plats för rekreation och friluftsliv för både lokalbefolkningen och turister. Det finns många aktiviteter att uppleva i området, såsom cykling, fiske, paddling och picknick. Besökare kan också lära sig mer om reservatet genom guidade turer och utbildningar.

Grimsta naturreservat är en viktig plats för bevarandet av Stockholms naturliga miljö och en möjlighet för människor att uppleva naturen på nära håll. Reservatet är en viktig del av Stockholms gröna infrastruktur och en plats som kommer att fortsätta att vara en viktig resurs för framtida generationer.