• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grönkulla

Vägbeskrivning

Grönkulla är ett naturreservat beläget i Östergötlands län, närmare bestämt i Linköpings kommun. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen, skapades den 14 december 2009 och omfattar en yta på 21 hektar. Här finns en gammal lövskog som har fått vara kvar på grund av den svårframkomliga terrängen, vilket gör att området är rikt på fågelliv.

Det som är mest värdefullt med Grönkulla naturreservat är dess lövskog med gamla träd av asp och björk, men även lindar, lönnar och hasselbuskar finns här. Området är småkuperat och innehåller även mindre områden med gammal barrskog. Död ved i form av fallna träd är vanligt förekommande.

Delar av området är blockigt och stenigt vilket förklarar varför skogen har kunnat bevaras då marken har varit svår att bruka. Andra delar är lättare att ta sig fram i och har tidigare varit betade. Fågellivet är rikt med till exempel mesar och hackspettar, och det är möjligt att få syn på stenknäck och stjärtmes. Markfloran är också rik med arter som vårärt, tibast, blåsippa, lungört, underviol, ormbär och liljekonvalj.

I Grönkulla finns även faciliteter som information och parkering för besökare som vill uppleva naturen i området.

Information
Parkering