• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grön udde

Vägbeskrivning

Grön udde är ett naturreservat som ligger i kommunen Hultsfred i Kalmar Län. Reservatet, som skapades den 6:e januari 1999, är 101 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar Län.

Reservatet består av tre olika områden: 64 hektar landyta, 37 hektar vatten och 62 hektar skog. Skogen är en mosaik av blockig hedartad tallskog, gammal grandominerad blandbarrskog och olika sumpskogstyper.

Förutom den vackra naturen finns det även olika anordningar i reservatet. Besökare kan ta del av information om området och parkera på platsen.

Grön udde är ett viktigt område för bevarande av natur och dess mångfald. Genom att besöka Grön udde kan man uppleva naturens skönhet och lära sig mer om den biologiska mångfalden i området.

Information
Parkering