• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grottberget

Vägbeskrivning

Grottberget är ett naturreservat beläget i Södertälje kommun, i Stockholms län. Reservatet förvaltas av Södertälje kommun och skapades den 22 juni 1996. Det är ett tätortsnära naturreservat med en landyta på 5 hektar, varav 4 hektar utgörs av skog. Här finns en markant bergklack som stupar brant ut mot Långsjön och vid bergfoten bildar stora stenblock grottor.