• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Grytö

Vägbeskrivning

Grytö är ett naturreservat beläget i Kronobergs län i södra Sverige. Reservatet inrättades den 2 september 1996 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Grytö är 367 hektar stort, varav 346 hektar utgörs av vattenområden i sjön Åsnen. Den återstående ytan består av 21 hektar land och 17 hektar skog.

Grytö ligger nära land i sydöstra delen av sjön Åsnen och består av två småöar, Helgaholm och Grönön, samt några mindre holmar. Reservatet hyser ett rikt fågelliv, men arterna är känsliga och behöver skyddas. Fåglarna är en viktig del av Grytös ekosystem och har stort värde både ekologiskt och kulturellt.

Genom att skydda Grytö som naturreservat kan man säkerställa att dess unika biologiska mångfald bibehålls för framtida generationer. Besökare är välkomna att utforska området, men det är viktigt att respektera de riktlinjer som finns för att skydda djurlivet. Grytö är en vacker och viktig del av Sveriges natur och bör bevaras för framtiden.