• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Guldplatshagen

Vägbeskrivning

Guldplatshagen är ett naturskönt område beläget i kommunen Filipstad i Värmlands Län. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 18 april 1977. Naturreservatet täcker en yta på 1 hektar och består av både land och skog.

I Guldplatshagen finns en löväng med en mycket artrik örtflora. Området har en rik flora på grund av den näringsrika berggrunden med kalk och grönstensförekomster. I den norra delen av reservatet finns ett kalkpåverkat fuktängsstråk med inslag av några torrare delar med kalkpåverkad och hävdberoende ängsvegetation. Den södra delen av reservatet domineras av ung björkskog.

Besökare kan ta del av information om området och parkera på plats. Området är skyddat för att bevara guckuskon på en av länets få växtplatser. Guckuskon är en fridlyst orkidé och naturreservatet är en del av EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Guldplatshagen är ett vackert område med en unik flora och fauna som är värd att upptäcka för alla som älskar naturen.

Information
Parkering