• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gullmarn

Vägbeskrivning

Gullmarn är ett av Sveriges många vackra naturreservat. Det är beläget i Västra Götalands Län och sträcker sig över fyra kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust och Uddevalla. Naturreservatet skapades den 22 mars 1984 och förvaltas sedan dess av Västkuststiftelsen.

Gullmarn är stort, hela 16358 hektar, varav 4589 hektar är landyta och resterande 11768 hektar är vatten. Av dessa 11768 hektar är 2225 hektar skog. Gullmarsfjorden, som är en äkta tröskelfjord, är den största av Bohusläns fjordar. Den sträcker sig 25 kilometer i längd och 1-3 kilometer i bredd.

Det största djupet i Gullmarsfjorden ligger på cirka 125 meter nära Alsbäck, som är 10 kilometer från mynningen, medan tröskeldjupet är cirka 45 meter. I den inre delen av fjorden förgrenar sig Gullmarn i Färlevfjorden och Saltkällefjorden.

Fjordens stränder är också mycket intressanta, med branta klippstup som omväxlar med sandstränder, strandängar och odlingsmarker. Örekilsälven, som är laxförande, mynnar ut i Saltkällefjorden.

Sammanfattningsvis är Gullmarn ett vackert och stort naturreservat med många intressanta inslag, bland annat den imponerande Gullmarsfjorden och dess omgivningar.