• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gullmarsskogen

Vägbeskrivning

Gullmarsskogen är ett naturreservat beläget i Lysekil kommun i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Lysekils kommun, skapades den 21 april 1977 och har en storlek på 214 hektar, varav 213 hektar utgörs av landyta. Skogen består av 119 hektar och är omgiven av frodig randlövskog.

Terrängen i reservatet är utmärkt för vandring och bjuder på en vacker utsikt över den södra delen av Stångenäset från de högsta partierna. I områdets centrala del ligger en friluftsgård som fungerar som utgångspunkt för elljusspår, stigar och leder i olika riktningar. Badplatsen vid Rörvik är en annan populär destination inom reservatet.

Området karaktäriseras av hällmarker med mindre dalgångar emellan, där dalgångarna betas. Skogen består av tall, björk och gran och lövskogen som löper i en bäckravin ner mot Sandvik har en rik markflora och uppvisar något av naturskogskaraktär med döda och fallna träd.

För besökare finns det flera anordningar som underlättar upplevelsen av reservatet, inklusive utkiksplatser, informationsbord, toalett, parkering, parkering för rörelsehindrade, eldstad, vedförvaring/vedbod och en raststuga. Gullmarsskogen är en fridfull och vacker plats som välkomnar besökare året runt.

Utsikt
Information
Toalett
Parkering
Parkering för rörelsehindrade
Eldstad
Vedförvaring/vedbod
Raststuga
View this post on Instagram

A post shared by Markus Ebeling (@markus_ebeling_reisen_natur)