• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Gullspångsälven

Vägbeskrivning

Gullspångsälven är ett naturreservat som ligger i Gullspångs kommun i Västra Götalands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 11 maj 2006. Reservatet täcker en yta av 174 hektar, varav 58 hektar utgörs av landyta och 116 hektar av vatten. Dessutom finns det 15 hektar skog i området.

Reservatet är hem för en av Vänerns större tillflöden, Gullspångsälven. Den rinner från Skagern ut i Åråsviken i den nordöstra delen av Vänern. Åråsforsarna ligger i den nedersta delen av älven och har en total fallhöjd på cirka 25 meter från Skagerns yta till utloppet i Vänern.

För att besökare ska kunna njuta av reservatet finns det anordningar som utsiktspunkter, dassar, informationstavlor, parkeringsplatser och rastplatser.