• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hagebyhöga

Vägbeskrivning

Hagebyhöga är ett naturreservat beläget i Vadstena kommun i Östergötlands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 28 juli 1981. Med en landyta på 28 hektar och en skogsyta på 7 hektar är Hagebyhöga en riktig pärla med en av Östergötlands förnämsta orkidéflora, sällsynta snäckor och en kvarleva från istiden.

Kalkkärren i Hagebyhöga är en mycket artrik miljö med växter som har specialiserat sig på att klara denna kalkrika, näringsfattiga och blöta miljö. Bland de många orkidéarterna som växer här finns bland annat ängsnycklar, flugblomster, kärrknipprot och det honungsdoftande hongungsblomstret. Bästa tiden att njuta av orkidéprakten är runt midsommar, då blomningen är som rikast.

Reservatet är också hem för andra intressanta växter såsom gräsull med stora vita "bomullstussar" och darrgräset med sina hjärtformade småax. Under våren blommar mängder av skära majvivor. Svarthö är en sällsynt kvarleva från istiden som har lyckats klara sig så här långt söderut även sedan klimatet blivit varmare.

Större delen av området är vått och fuktigt. Från flera källor tränger det kalkrika vattnet fram, en del med så kallad kalktuffbildning. Det är en kalkavlagring som kapslar in växter och djur och som med tiden blir ett värdefullt dokument över klimatets, växters och djurs utveckling efter istiden.

I de kalkrika kärren lever också flera sällsynta små snäckor som bara är några millimeter stora. Deras namn är smalgrynsnäcka, kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka.

Följande anordningar finns i naturreservatet: Information, Parkering, Rastplats. Dock kommer sommaren 2024 att vara avstängd för besökare på grund av omfattande restaureringsarbeten. Restaureringen görs för att omvandla gammal försumpad åkermark till kalkkärr. I samband med arbetet kommer även parkeringen att utökas. Arbetet genomförs inom projektet LifeRestoRed och beräknas vara klart i november 2024.

Information
Parkering
Rastplats