• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Häggsjö-Bergmyran

Vägbeskrivning

Den norra delen av reservatet är en våtmark kallad Häggsjö-Bergmyran, som är hem för silverfura och lågor på fastmarksholmarna. Skogen i reservatet är naturskogsartad och rik på hänglavar. Trots att reservatet inte är särskilt stort, erbjuder det möjlighet att uppleva flera av det boreala skogslandskapets typiska skogsmiljöer.

På sluttningen i västra delen av reservatet finns en brandpräglad talldominerad skog med gott om kolnade stubbar och brandljud. Inslaget av gran ökar söderut. Kring bäcken i öster växer gransumpskog.

Häggsjö-Bergmyran är ett vackert och unikt naturområde som ger besökare en möjlighet att uppleva en varierad och rik biologisk mångfald. Reservatet är en viktig del av den svenska naturvården och ett fantastiskt resmål för dem som vill njuta av naturens skönhet.