• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hakatorp

Vägbeskrivning

Hakatorp är ett naturreservat som bär på en lång jordbrukstradition. Byns bebyggelse ligger utmed byvägen, och från här kan man få en vacker utsikt över det svagt kuperade landskapet. Reservatet är tydligt präglat av den äldre jordbrukslandskapet med små brukningsenheter, gränser i form av stenmurar och terrasser samt många odlingsrösen.

I reservatets nordöstra del finns lämningar i form av skvaltkvarn och kolningsanläggningar som visar Hakatorps historia. Det finns även ett spisröse med kallmurat valv samt en linbastu som delvis är ingrävd i en backe. I den norra delen av reservatet finns även äldre hamlade lindar, ekar och hassel.

Hakatorp har en rik flora med ängsvädd, stagg, knägräs, slåtterfibbla, smörboll, svinrot, granspira, nattviol, slåttergubbe, kattfot och Jungfru Marie nycklar. De slingrande bruksvägarna och den vackra Västanbäcken bidrar även till reservatets charm. Västanbäcken rinner i öster och mynnar ut i Härlatorpssjön som ingår i Mörrumsåns avrinningsområde.

Reservatet har en koppling till Mosshult, där det finns spår av liknande odlingslandskap. Det sägs att i slutet av 1800-talet hittades en större, gammal silverskatt under en nyodling i Mosshult och ryktet säger att den sedan såldes vidare söderut.

Sammanfattningsvis är Hakatorp en vacker och historisk plats som bär på en lång jordbrukstradition. Reservatet är en rik flora och fauna och bjuder på slingrande bruksvägar och en vacker bäck.