• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hålebäckseröd

Vägbeskrivning

Hålebäckseröd är ett naturreservat beläget i kommunen Ängelholm i Skåne län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 25 juli 2014. Med en storlek på 4 hektar består reservatet av både landyta och skog.

Beläget i en sluttning ner mot Kägleån på Hallandsåsen, består reservatet huvudsakligen av bokskog med en riklig förekomst av död ved. Tillsammans med ån bildar detta värdefulla livsmiljöer för bland annat rödlistade insektsarter.

Det finns inga anordningar för friluftslivet i reservatet, vilket ger en orörd känsla av naturen. Hålebäckseröd är ett viktigt naturreservat som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Skåne län.