• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Halen

Vägbeskrivning

Halen är ett naturreservat beläget i Olofström kommun i Blekinge län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län och skapades år 1987. Reservatets storlek är 808 hektar, som består av 637 hektar landyta och 171 hektar vatten. Skogen täcker 560 hektar och det finns även parkeringsplatser, inklusive en för rörelsehindrade besökare.

Halen är Blekinges största sjö och ungefär hälften av dess yta ingår i naturreservatet. Det är en skogs- och sjödominerad "vildmark" som ligger på gångavstånd från tätorterna Olofström och Jämshög. Besökare kan uppleva en mängd olika friluftslivsaktiviteter, samtidigt som de kan njuta av områdets höga naturvärden.

Naturreservatet bildades ursprungligen år 1972 för dess stora värde för det tätortsnära friluftslivet. På senare år har dock även dess stora naturvärden uppmärksammats, vilket har lett till att reservatet sedan dess har utökats i etapper. Senast år 2018 utökades det till dess nuvarande storlek på 809 hektar land och vatten.

Direkt söder om Halen ligger naturreservatet Pieboda, och tillsammans omfattar dessa två reservat närmare 1000 hektar av Halenområdets östra delar. Halen är alltså en plats där besökare kan uppleva naturen på nära håll, samtidigt som de kan njuta av en mängd olika friluftslivsaktiviteter.