• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hälla

Vägbeskrivning

Hälla är ett naturreservat beläget i Söderköping kommun i Östergötlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 27:e september 2012. Det sträcker sig över en yta av 97 hektar, helt bestående av land. Av dessa 97 hektar utgörs 78 av skog, vilket ger en unik miljö som skiljer sig från det intensivt brukade landskapet runtomkring.

I Hälla kan besökarna uppleva soliga gläntor där man kan sitta på omkullfallna träd och njuta av lugnet. Här finns hällmarkstallskogar, branter och stråk av gammal granskog. Under århundraden har avverkning och huggning skett med stor försiktighet, vilket betyder att kalhyggen och ungskogar är ovanliga i området.

Tidigare användes Hällaskogen som en del av jordbruket i trakten. Små åkertegar låg utspridda och för bara några generationer sedan fick kreaturen beta fritt i skogen. Idag finns det gott om döda träd i området, vilket gör miljön lämplig för skogsfåglar som tjäder. I de gamla träden hittar man även sällsynta insekter som granbarkgnagare och svart praktbagge.

Ringlav, som vanligtvis endast lever i fuktiga skogar i Norrland, har i Hällaskogen funnit en sydlig utpost i en förkastningsbrant. Här kan man också hitta de sällsynta lavarna rosa och grå skärelav, som båda växer på ek. Förutom en unik naturupplevelse finns det även anordningar som information, parkering, eldstad, rastplats och vindskydd i reservatet.

Information
Parkering
Eldstad
Rastplats
Vindskydd