• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hallaröd

Vägbeskrivning

Hallaröd är ett naturreservat beläget i Höörs kommun i Skåne län. Det är ett 31 hektar stort område som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades som reservat i maj 2015.

Reservatet består av 31 hektar landyta, varav 19 hektar utgörs av skog. Inom området finns det anordningar som parkering och information för besökare.

Hallaröd är ett paradis för fladdermöss, med hela 16 olika arter som har sitt hem där. Detta är tack vare den gamla ek- och bokskogen som finns i reservatet, tillsammans med hålträd och soliga gläntor som lockar till sig insekter.

Förutom fladdermössen finns det många spår från föregående generationer i reservatet. Det finns hålvägar från gamla kärror och en slagghög från en järnframställning som är över 700 år gammal. En annan gåta i reservatet är en minnessten med inskriptionen "MTN". Vem som reste stenen och varför är fortfarande en olöst gåta.

Trots att reservatet saknar stigar är det lätt att ströva runt i området och upptäcka dess många mystiska platser och invånare.

Information
Parkering