• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hälleskogsbrännan

Vägbeskrivning

Hälleskogsbrännan är ett naturreservat som ligger i Västmanlands Län och sträcker sig över kommunerna Fagersta, Sala och Surahammar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län och skapades den 18:e februari 2016.

Naturreservatet är stort och täcker en yta på 6411 hektar. Av dessa är 6344 hektar landyta och 67 hektar är vatten. Skogen utgör den största delen av reservatet, med en yta på 4216 hektar.

I Hälleskogsbrännan finns flera anordningar för besökare att använda, såsom utsiktspunkter, dassar, informationsbyggnader, parkeringar, eldstäder, vindskydd och rastplatser.

Det som gör Hälleskogsbrännan unikt är att det är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren år 2014. Besökare kan på nära håll uppleva hur naturen återhämtar sig och livet återvänder efter branden. Det är både intressant och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter kan ändra landskapet.

I Hälleskogsbrännan kan man se tydliga spår av den stora skogsbranden, men man kan också se hur naturen återhämtar sig. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att skydda våra skogar och naturen i stort. Besökare kan njuta av vacker natur samtidigt som man lär sig om naturens cykler och förändringar.

Utsikt
Dass
Information
Informationsbyggnad
Parkering
Eldstad
Vindskydd
Rastplats
View this post on Instagram

A post shared by Kaj Tervapuro (@memyselfandkaj)