• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hällestads-Torp

Vägbeskrivning

Hällestads-Torp är en gammal barrskog som ger en genuin urskogskänsla. Här kan besökare vandra över torra berghällar och fuktigare granskogar med tjocka mattor av mossor och lavar. En markant avsaknad av ljud ger ett stilla och fridfullt intryck. Trots detta kan besökare få höra kungsfågeln som är den minsta fågeln i Europa eller tofsmesen som behöver murkna träd och stubbar för att häcka.

En av de mest kännetecknande egenskaperna för reservatet är förekomsten av döda eller döende träd, både stående och liggande på marken. Dessa träd befinner sig i olika stadier av nedbrytning och förmultning och spelar en viktig roll för många sällsynta mossor, lavar och insekter. Bland annat den sällsynta vedsäcksmossan som oftast växer på grov murken ved i urskogsartade granskogar. Andra mossor som finns i området är husmossa, vägmossa och olika kvastmossor.

I reservatet finns också spår av människor som tidigare bott och arbetat i området. Man kan se spismurröset efter en kolarkoja och två kolbottnar som är lämningar efter framställning av träkol. Om man skrapar lite med foten i marken kan svarta kolrester komma fram som en hälsning från tidigare generationer.

Hällestads-Torp är utrustat med informationstavlor, parkeringsplatser och en eldstad som besökare kan använda. För den som söker en genuin urskogskänsla med sällsynta växt- och djurarter och spår av människors historia är Hällestads-Torp ett utmärkt resmål.

Information
Parkering
Eldstad