• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hålta

Vägbeskrivning

Ekarna i området är grova till mycket grova och har en tämligen rik påväxt av mossor och lavar. Bokskogen, som troligen uppkommit spontant, sträcker sig upp i en nordsluttning och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. De centrala delarna består av hällmarker med tall.

Flera fornlämningar finns i området, som en hällkista och en trolig bosättning från stenåldern, två stensättningar och en rest från järnåldern samt ett röse från bronsåldern. Två vandringsleder finns i området, den röda leden är 1,5 kilometer och den blå leden är 2,5 kilometer.

Bussar passerar regelbundet och hållplats, liksom parkeringsplats, finns vid kyrkan.