• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hammarberget

Vägbeskrivning

Hammarberget är ett naturreservat beläget i Tyresö kommun i Stockholms län. Reservatet är 57 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Det skapades den 26 december 1993 och består av 38 hektar landyta, 19 hektar vatten och 24 hektar skog.

Reservatet erbjuder en mängd olika aktiviteter för besökare. Man kan till exempel vandra på vägen som går ner mot den vackra Kalvfjärden eller stanna till och lukta på blommorna bland korna. Men det finns också spännande och otillgänglig natur att utforska.

Hammarberget är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och turister och är känt för sin fantastiska natur och varierande landskap. Här kan man uppleva både skogar och vattenmiljöer, och det finns gott om möjligheter att titta på fåglar och andra djur.

Reservatet är också en viktig plats för bevarandet av den svenska naturen, och det finns många olika arter av växter och djur som trivs här. Tack vare reservatets skyddade status kan dessa arter fortsätta att frodas och bevaras för framtida generationer att njuta av och lära sig av.