• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hannabadsåsen

Vägbeskrivning

Hannabadsåsen är ett naturskönt område som är beläget i Markaryds kommun i Kronobergs län. Åsen, som är ett naturreservat, förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades redan 1960. Naturreservatet är relativt litet med en yta på 18 hektar och består av 17 hektar skog. I Hannabadsåsen finns det flera anordningar som besökare kan dra nytta av, såsom information, parkering och rastplats.

Hannabadsåsen är en av de högsta åsarna i Kronobergs län med sin högsta punkt på 20 meters höjd. Den är delad i flera ryggar och är en typisk getryggsås, vilket innebär att den är en rullstensås med smalt krön och branta sluttningar. Hannabadsåsen har varit en viktig plats för människor under tusentals år och stigarna på åsen har varit välbesökta. Det är en fantastisk upplevelse att följa de smala åskrönen med lövskogen som ett valv över stigen.

Åsen bildades för drygt 12 000 år sedan när den senaste inlandsisen smälte bort från de sydligaste delarna av Sverige. Smältvatten har strömmat i sprickor, tunnlar och kanaler vid isranden med varierande hastighet och sorterat rullsten, grus, sand och finare material i olika avlagringar. På sydvästra delen av åsen finns bokskog och i nordost finns blandskog med bok, ek, björk och gran samt mindre områden med ren tallskog. Vid sjöstranden finns vallar som bildats då sjöisen pressat mot land. Vallarna har skapat vikar i sjön som sedan vuxit igen och är idag kärrmarker.

Hannabadsåsen är hem för flera olika arter av hackspettar som hittar föda i multnande ved och bohål i grova bokar. I reservatet finns även Grönsångare som trivs i bokskog. Hannabadsåsen är alltså en plats som är rik på biologisk mångfald och som är väl värd ett besök för den som är intresserad av natur och vandring.