• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hansta

Vägbeskrivning

Hansta naturreservat är ett av Stockholms Läns mest populära och välbesökta naturreservat, beläget i Stockholms kommun. Reservatet sträcker sig över en yta på hela 269 hektar, vilket gör det till ett av de större naturreservaten i närområdet.

Reservatet skapades den 8 december 1999 och förvaltas av Stockholms kommun. Hansta naturreservat är ett tätortsnära område som spelar en viktig roll i Storstockholms grönstruktur. Här finns många spännande vandringsleder att utforska, och området är också populärt för cykling och andra friluftsaktiviteter.

Stora delar av Hansta naturreservat består av skogsmark, med en total yta på 214 hektar. Skogen är rik på olika trädarter och växter, och det finns goda möjligheter att se olika djur- och fågelarter. Här finns också flera sjöar och vattendrag, vilket ger möjlighet till fiske och bad.

Hansta naturreservat är ett viktigt område för den biologiska mångfalden, och det finns ett flertal olika naturtyper representerade. Här finns allt från öppna fält och ängar till tät skog och vattendrag. Detta gör att området är ett utmärkt ställe för naturstudier och forskning.

Sammanfattningsvis är Hansta naturreservat en unik och värdefull del av Stockholms Läns natur, med en rik biologisk mångfald och många möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.