• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Härmanö

Vägbeskrivning

Härmanö, beläget i Orust kommun, är ett naturreservat som förvaltas av Västkuststiftelsen. Reservatet skapades den 15 oktober 1967 och sträcker sig över 1495 hektar, varav 677 hektar är landyta, 818 hektar är vatten och 4 hektar är skog. Inom reservatet finns en dass och informationsanordningar för besökare.

Härmanö är ett av de större naturreservaten i Bohuslän och bjuder på en varierande natur. Besökare kan uppleva ett charmigt fiskesamhälle omgivet av vindpinade klippor och ljunghedar, men också lummig lövvegetation, blomstrande ängar och hagar. Gnejsberggrunden, som är uppsprucken och bruten, är rik på hällskulpturer av olika slag och är en viktig del av öns unika natur.

De nakna hällmarkerna med inslag av vidsträckta ljunghedar dominerar landskapet. Skalgrusförekomster ger på vissa platser upphov till en rik flora med kalkkrävande växter. De flesta åkrar, ängar, strandängar och hagmarker finns längs öns östra sida. Varje år satsas stora resurser på att hålla markerna öppna med hjälp av bete och slåtter. Besökare kan se en mängd olika växter på ön, inklusive gullviva, krissla, ängsnycklar, strandmalört och havtorn. Den enda kända förekomsten av ormbunken safsa i Bohuslän finns också på Härmanö.

Sammanfattningsvis är Härmanö ett vackert naturreservat i Västra Götalands Län, som bjuder på en mångfald av naturupplevelser och en rik flora och fauna. Besökare kan uppleva ett unikt fiskesamhälle omgivet av klippor och ljunghedar, men också vacker lövvegetation och blomstrande ängar. Med sina skalgrusförekomster och hällskulpturer är Härmanö en plats för den naturintresserade att upptäcka och utforska.