• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Harsholmarna

Vägbeskrivning

Harsholmarna är ett naturreservat som ligger i kommunen Gullspång i Västra Götalands Län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 10:e oktober 2019. Det täcker en yta på 251 hektar, varav 54 hektar är landyta och 197 hektar är vatten. En del av reservatet, som är 29 hektar, består av skog.

Harsholmarna är en del av Åråsvikens grunda innerskärgård som en gång skapades av inlandsisen. Stora Harsholmen utgör reservatets sydligaste del och är en landtunga som sticker ut mot Väster i Vänern. Där finns en vandringled som välkomnar besökare med gamla och tysta tallar. Stigen leder vidare tryggt till klipporna vid den västra stranden. För att nå Lilla Harsholmen, längre ut, krävs en båt.

Sammanfattningsvis är Harsholmarna en fantastisk plats för att utforska naturen och skönheten som skärgårdarna har att erbjuda. Besökare kan vandra längs stigar och klippor, eller ta en båt och utforska Lilla Harsholmen. Reservatet är också hem för många olika typer av djur och växter, vilket gör det till en viktig plats för bevarandet av den biologiska mångfalden.