• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Harufjärden

Vägbeskrivning

Harufjärden är ett naturreservat beläget i Luleå kommun i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 oktober 1997. Det sträcker sig över en yta av 2725 hektar, varav 86 hektar utgörs av land och 2638 hektar av vatten. Inom reservatet finns 13 små öar och ett antal smågrund.

Båtöharun och Stora Hindersöharun är de största öarna i Harufjärden. Båtöharun reste sig ur havet för cirka 2000 år sedan och är idag 25 meter hög. Öns sidor är branta och stränderna täckta av stora flyttblock. Den östra sidan är mer skyddad och här finns en rikare växtlighet. Stora Hindersöharun består också till stor del av block- och hällmarker. Intill det stora klapperstensfältet Malreften på öns östra sida finns en strandäng där en koloni tobisgrisslor häckar. I väster finns ett område med växter som kanelros, liljekonvalj, getrams och strandviva.

Inom Harufjärden finns också forn- och kulturlämningar på öarna efter forna fiskelägen i form av bland annat husgrunder och gistgårdar – stenrösen där torkställningar för näten stod. Gråsälar håller ofta till på de mindre öarna och skären i reservatet.

Harufjärden är ett viktigt naturområde som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Norrbottens län. Reservatet är ett populärt utflyktsmål för både turister och lokalbefolkning och erbjuder en unik naturupplevelse med sina öar, klippor och rika växt- och djurliv.