• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hässlebacken

Vägbeskrivning

Reservatet erbjuder natursköna vyer med vackra lövträd och blommande örter, och det är inte ovanligt att se skygga skogshöns som tjäder, orre och järpe i området. Marken i reservatet ägs av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen förvaltar området. Under de kommande åren planerar Länsstyrelsen att återställa de delar av de gamla ängs- och betesmarkerna där gran idag växer, genom att avverka granen och återuppta betet.

Målsättningen med reservatet är att skapa ett sammanhängande område med glesa, solvarma skogar och betesmarker där både besökare och växt- och djurlivet kan trivas. En timrad träbyggnad som tidigare användes för att tillverka linne påminner om den tiden då mat och redskap producerades på gården. Besökare är välkomna att utforska reservatet och uppleva dess biologiska och kulturhistoriska värden.