• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hässlebyskogen

Vägbeskrivning

Hässlebyskogen är ett 16 hektar stort naturreservat beläget i Örebro kommun i Örebro län. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades den 15 juli 2010. Här kan man uppleva en gammal granskog där blåsipporna blommar på våren, samtidigt som den yngre lövskogen täcks av vitsippsmattor. I den östra delen av Hässlebyskogen möts skogen och betesmarken. För den som vill veta mer om reservatet finns information att tillgå på Örebro kommuns hemsida och Naturkartan.